Házirend a Bartók Villa vendégei számára

Kedves Vendégeink!
Annak érdekében, hogy biztosíthassuk az Ön kellemes nyaralását, és elkerüljük az esetleges félreértéseket, kérjük olvassák el házirendünket!


1. Vendégeink a szállást az érkezés napján 14:00-17:00 között foglalhatják el.
A szállást elhagyni legkésőbb az utolsó napon délelőtt 10:00 óráig kell. Ettől eltérni egyéni egyeztetéssel lehet. Amennyiben a vendég a szállást bármilyen okból kifolyólag nem tudja elfoglalni az első napon a megadott határidőig, kérjük, hogy közölje az érkezés várható időpontját. Amennyiben a vendég nem foglalja el az általa lefoglalt szállást, akkor is köteles a teljes árat a szállásadó részére megtéríteni legkésőbb a lefoglalt időszak végéig!

2. A vendégek szállásra történő érkezéskor kötelesek átadni a szállásadónak a bejelentéshez szükséges személyes okmányokat és kifizetni a szállás árának fennmaradó összegét. Ezek elmaradása esetén a szállás elfoglalása megtagadható.

3. Az apartmanokban kizárólag csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akikre a foglalás vonatkozik, és csak annyi személy tartózkodhat az apartmanokban, amennyi főre azt előzetesen lefoglalták. A szállás tulajdonosának jogában áll ezt a tényt ellenőrizni. Bármilyen ezzel kapcsolatos probléma felmerülése esetén a szállásadónak jogában áll felmondani a szerződést és megszakítani a nyaralást az ott tartózkodó vendégek számára. A szállást bérbe vevők számára vendéget fogadni kizárólag a tulajdonos előzetes megkérdezése és beleegyezése esetén megengedett.

4. Kérjük betartani, hogy az igénybe vett szállásnak a távozáskor is az érkezéskori állapotot kell tükröznie, azaz tisztának és sérülésmentesnek kell lennie. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a szállást az érkezéskor nézzék át alaposan és a távozáskor szíveskedjenek átadni azt a tulajdonosnak. Kérjük, hogy a távozáskor hagyjanak rendet maguk után!

5. A nyaralás időtartama alatt a tisztaságért a vendég a felelős. Kérjük, óvja a falak és a textíliák tisztaságát! A rovarokat ne azokon vagy azok segítségével ártalmatlanítsák!

6. Az apartman pihenésre való, ezért a zajongás és a házban lakók vagy az ott nyaraló vendégek bármely napszakban történő zavarása tilos! Kérjük ennek figyelembevételét a beszélgetés során és a TV, vagy egyéb elektronikai eszközök használatakor is!

7. A nyaralás időtartama alatt, az apartmanokban bekövetkező kárt kérjük haladéktalanul közölje. Az okozott károkért a vendég a felelős, melyet kötelessége megtéríteni a tulajdonos részére.

 8. A szállás tulajdonosa nem köteles a meghirdetett szolgáltatásokon és eszközökön kívül más dolgokat is biztosítani a vendégek számára, de a kérésük alapján, amennyiben a rendelkezésére áll, gondoskodhat azokról.

 9. A vizes ruhákat, törölközőket kérjük az erre alkalmas ruhaszárítóra helyezzék.

10. Az apartmanok belső tereiben dohányozni tilos! A dohányzás csak a teraszon lehetséges. Kérjük, hogy a cigarettacsikket a kihelyezett hamutartóban nyomják el!

11. Az apartmanokba könnyen gyulladó és robbanó, kellemetlen szaggal járó anyagot bevinni tilos!

12. Az étkezés kizárólag, az arra a célra kialakított étkező asztalnál megengedett. Kérjük, hogy a konyhapulton, az étkező és dohányzó asztalon, a fa borítású komódokon forró vagy meleg edényt alátét használata nélkül ne helyezzenek el, éles vagy karcoló tárgyat azokon ne tologassanak.

13. Kérjük, hogy az elektromos készülékeket rendeltetésüknek megfelelően használják. A nem megfelelő használatból bekövetkező kárért a vendég a felelős! Kár esetén, az okozott kárt köteles haladéktalanul közölni a szállás tulajdonosával, továbbá köteles azt részére teljes mértékben megtéríteni. A távkapcsolókat gyermekek kezébe ne adják és minden esetben a helyükön tárolják.

14. A légkondicionáló berendezés használata kizárólag a szálláson tartózkodás alkalmával, zárt ablakok és ajtók mögött megengedett. Kérjük, rendeltetésszerű használatának figyelembevételét!

15. A vendégek szállásról történő távozásuk alkalmával, a személyes vagyon védelmében, kivétel nélkül kötelesek a lehetőség szerinti védőintézkedéseket megtenni, az ajtókat, ablakokat bezárni, stb.

A személyes vagyon védelme a vendégek felelőssége, bármilyen probléma felmerülése esetén a szállás tulajdonosát semmiféle felelősség nem terheli.

16. Az apartmanokhoz tartozó értékek, tárgyak védelme a vendég felelősség körébe tartozik. Az apartmanok felszerelését (pl. törölközők, napernyők) kérjük a strandra ne vigyék ki.


17. A szállás elhagyásakor a vendégek kivétel nélkül kötelesek a villanyokat le-, az elektromos készülékeket kikapcsolni, a csaptelepeket illetve a gázt elzárni.

18. A vendégek távolléte alatt a tulajdonos csak kivételes esetekben léphet be a kiadott apartmanba. Kivételes esetnek számít a közbelépés műszaki jellegű hiba elhárítása érdekében vagy bármiféle biztonsági óvintézkedés egy esetleges anyagi kár elkerülése érdekében.

20. Kérjük, az udvarban történő parkolás alkalmával kizárólag csak a szállásadó által kijelölt parkolóhelyet használják!

21. A vendég által lefoglalt időpont vége előtti távozás estén semmilyen esetben sem kötelezhető a szállás tulajdonosa a végösszeg különbözetének megfizetésére.

22. A szállás elfoglalásával egyidejűleg a vendég elismeri, hogy a házirendben foglaltakkal egyetért és annak szabályait betartja és azokat a vele együtt nyaralókkal is betartattja!Kedves vendégeink!

Szívesen állunk rendelkezésükre bármilyen probléma felmerülése vagy információ kérés esetén.

Telefon: 06309577460
E-mail: lakos.betty@gmail.com

Kellemes nyaralást kívánunk!